Dyrekcja

O szkole » Dyrekcja

Dyrektor - ks. mgr lic. Dariusz Dynak-Michalski

Wicedyrektor ds. dydaktycznych - mgr Adriana Wasela
Katecheta-Ks. mgr lic. Mariusz Kulpa
 

 

DYŻURY:

Poniedziałek i Środa - do godz. ok. 16.30 - ks. Dyrektor

Wtorek i Czwartek - do godz. ok. 16.30 - P. Wicedyrektor
Piątek  -do godz. ok. 16.30  Ks.  Katecheta