Rajd Śladami Powstania Styczniowego

Aktualności » Rajd Śladami Powstania Styczniowego

W dniu 22 stycznia br. 28 uczniów 3 klasy gimnazjalnej i 7 klasy SPTS, pod opieką nauczycieli, wzięło udział w Rajdzie śladami powstania styczniowego.  Uczestnicy rajdu, w liczbie ok 150 osób, spotkali się przy Leśniczówce Smuczyn skąd  przeszli na pole bitwy pod Olszowym Młynem. Tam pracownik Muzeum Okręgowego pan Krzysztof Gorczyca zapoznał zebranych z przebiegiem  bitwy. Uczestnicy rajdu  złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą poległych powstańców.  
 
Następnie grupy rajdowe zostały przewiezione autobusami MZK na Wał Tarejwy, gdzie miały miejsce główne, miejskie  obchody upamiętniające wybuch Powstania.  W tym miejscu 19 lipca 1864 r. stracony został Maksymilian Tarejwo - kapelan powstania styczniowego. Przebieg powstania styczniowego w regionie konińskim przedstawił zebranym pan Michał Wanjas - nauczyciel  historii  z III Liceum Ogólnokształcącego. 
 
Przy krzyżu oraz miejscu pamięci księdza Tarejwo uczestnicy rajdu, reprezentanci władz miasta, służb mundurowych, instytucji kulturalnych i edukacyjnych Konina złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Uroczystości upamiętniające 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego stanowiły jednocześnie inaugurację roku 100-lecia odzyskania  przez Polskę niepodległości.