Kalendarium

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Lp.

Temat

Data

1

Ogólne na auli i z wychowawcami w klasach.  Przekazanie inf. nt. WSO, PSO, systemu wychowawczego, pracy szkoły, egz. z j. nowożytnego …

 

19.09.2017 r.

2

Zapoznanie z ocenianiem bieżącym. WSZYSCY NAUCZYCIELE

07.11.2017 r.

3

 Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz i zagrożeniu oceną naganną z zachowania. WSZYSCY NAUCZYCIELE

 

19.12.2017 r.

4

Ogólne  z wychowawcami w klasach, informacja o ocenach semestralnych

30.01.2018 r.

5

Informacja o postępach uczniów w nauce. WSZYSCY NAUCZYCIELE

27.03.2018 r.

6

Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz i zagrożeniu oceną naganną z zachowania. WSZYSCY NAUCZYCIELE

15.05.2018 r.

 

WSZYSTKIE SPOTKANIA Z RODZICAMI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 17.00

 

 

ZEBRANIA Z RADĄ RODZICÓW

Lp.

Temat

Data

1

Wyłonienie władz

18.09.2017 r.

2

Omówienie spraw bieżących

06.11.2017 r.

3

Ogólne

18.12.2017 r.

4

Ogólne

29.01.2018 r.

5

Ogólne

26.03.2018 r.

6

Ogólne

14.05.2018 r.

 

WSZYSTKIE SPOTKANIA Z RADĄ RODZICÓW ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16.00