Karta Obowiązku Szkolnego

Podanie do GTS Konin » Karta Obowiązku Szkolnego

 

Potwierdzenie dla Szkoły Podstawowej /Gimnazjum  rejonowego

 

 

Uczeń ….……..……………………………………………..……………………………………………………….
  /nazwisko i imię/

Data ur. …………………….……………………………

Miejsce zam. ………………………………………………………………………

od 1 września 2012r. uczeń rozpocznie naukę w  Szkole Podstawowej /Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie /62-510 Konin, ul. Spółdzielców 30/.

………….……………………………………..

     /podpis rodziców lub opiekunów prawnych/

 

 

 

 

Potwierdzenie dla  Szkoły Podstawowej

/Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie

 

Uczeń ….……..……………………………………………..…………………….

                                                                               /nazwisko i imię/

Data ur. …………………….……………………………

Miejsce zam. ………………………………………………………………………

od 1 września ………..r. uczeń rozpocznie naukę w Szkoły Podstawowej/Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie /62-510 Konin, ul. Spółdzielców 30/.

……………………………………..

/podpis rodziców lub opiekunów prawnych/

 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia informacji w Szkole Podstawowej /Gimnazjum Rejonowym

Nazwa szkoły: ……………………………………………………..………….

Dokładny adres: ………………………………………………….……………..

 

……………..……………….                                                                                                                  ……...........……………………………

/pieczątka szkoły/                                                                                                                              /podpis osoby przyjmującej informację/