Rekrutacja

Witamy Cię w naszej szkole!

 

ZAPRASZAMY !!!

Składanie podań przez kandydatów do gimnazjum 

od1lutego 2016 r. do 30 maja 2016 r.

Składanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych

wymaganych dokumentów do 28 czerwca 2016 r. do godz. 13:00 (wtorek).

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów

  24 czerwca 2016 r. do godz. 14:00 (piątek).