Kalendarium

                      ZEBRANIA Z RODZICAMI

WSZYSTKIE SPOTKANIA Z RODZICAMI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 17.00

Lp.

Temat

Data

1.

Ogólne na auli i z wychowawcami w klasach.  Przekazanie inf. nt. zmiany , WZO i regulaminów

18 września 2018 r.

2.

Ogólne na auli - Zaduszki literackie. Zapoznanie z ocenianiem bieżącym. WSZYSCY NAUCZYCIELE

13 listopada 2018 r.

3.

Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz i zagrożeniu oceną naganną z zachowania. WSZYSCY NAUCZYCIELE Kiermasz wigilijny

11 grudnia 2018 r.

4.

Ogólne z wychowawcami w klasach, informacja o ocenach semestralnych

08 stycznia 2019 r.

5.

Informacja o postępach uczniów w nauce. WSZYSCY NAUCZYCIELE

26 marca 2019 r.

6.

Informacja o postępach uczniów w nauce oraz poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz i zagrożeniu oceną naganną z zachowania. WSZYSCY NAUCZYCIELE

14 maja 2019 r.

 

 

 

ZEBRANIA Z RADĄ RODZICÓW
WSZYSTKIE SPOTKANIA Z RADĄ RODZICÓW ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 16.00

 

 

Lp.

Temat

Data

1.

Wyłonienie władz

17 września 2018 r.

2.

Omówienie spraw bieżących

12 listopada 2018 r.

3.

Ogólne

10 grudnia 2018 r.

4.

Ogólne 

07 stycznia 2019 r.

5.

Ogólne 

5 marca 2019 r.

6.

Ogólne 

13 maja 2019 r.