Obiady

Szanowni Państwo
pragniemy poinformować, że od marca 2018 dodatkowo do drugiego dania
będziemy dzieciom serwować zupę.
Będzie to dodatek do głównego posiłku dlatego prosimy uczulić dzieci, że
podstawą jest drugie danie.
w przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka będzie pozostawione tylko
II danie w menu boksie