Rekrutacja

Witamy Cię w naszej szkole! 

Rekrutacja 2019/2020

Prowadzimy nabór do  klas szkoły podstawowej   

 I i IV oraz VII 

 

Zapisy w sekretariacie szkoły


ZAPRASZAMY do naszej szkoły !!!

klasy 1a - z rozszerzonym językiem angielskim /18 miejsc/,

klasy 1b - z robotyką i programowaniem /18 miejsc/,

klasy 4b - z rozszerzoną matematyką i elementami robotyki /20 miejsc/,

klasy 7b - z rozszerzona chemią i biologią /klasa akademicka/ zajęcia na UAM w Poznaniu wydział chemii /20 miejsc/,

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 • bezpieczna szkoła,
 • dwa języki obce już od 1 klasy /angielski i niemiecki/,
 • indywidualne podejście do każdego,
 • rodzinna atmosfera,
 • w wychowaniu stosujemy system prewencyjny,
 • wysoki poziom nauczania,
 • wyoskie wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • w klasach 1-3 zajęcia artystyczne i sportowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • pracowania śpiewu wokalnego,
 • bogata siatka zajęć sportowych,
 • świetlica codziennie do godziny 17.00