O szkole

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie powstała w 2014 roku. Pierwszy rocznik 2014/2015 rozpoczął naukę 01 września 2014 roku.  Szkoła charakteryzuje się bezpieczną, przyjazną atmosferą, stymulującą rozwój uczniów oraz kładącą nacisk na indywidualność dziecka. Jesteśmy otwarci na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły. Każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem i przy pomocy koleżanek i kolegów. Pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny. Kształtujemy osobowości oraz właściwe postawy społeczne uczniów. Chętnie i często współpracujemy z Rodzicami.
 
W naszej szkole znajduje się świetlica szkolna w której dzieci chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Dzieci rozwijają się artystycznie, biorąc udział w zajęciach muzycznych, grając na flażoletach, jak również zajęciach technicznych i plastycznych kształtujących ich sprawności manualne. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego. Oprócz języka angielskiego, dzieci poznają język niemiecki.
 

Nauczyciele starają się wyzwalać aktywność uczniów oraz pomagają w pokonaniu problemów uczniom mającym trudności w nauce.

Do szkoły przywożone są obiady, które są spożywane w spokojnej atmosferze. 

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i staramy się służyć pomocą innym. 

Nasze dzieci często są laureatami konkursów. 

 
Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. A klasy szkolne są kolorowe i zachęcające do nauki. Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Chodniki i przyszkolny parkingi zapewnia bezpieczny dowóz i dojście do szkoły.