Kadra

O szkole » Kadra

Wychowawca kl. I - mgr​  Małgorzata Kieliszkowska

Wychowawca kl. II  - mgr Agnieszka Małolepsza

Wychowawca kl. III a - mgr Katarzyna Rogala

Wychowawca IIIb  - mgr Iwona Nijak

Wychowawca kl. IV - mgr ​Jakub Kołodziejczak

Wychowawca kl. V - mgr  Iwona Lewandowska

Wychowawca kl. VI - mgr Katarzyna Wiedera

Wychowawca kl. VII - ks. mgr Mariusz Kulpa

Religia - ks. mgr Mariusz Kulpa

Język polski - mgr ​Katrzyna Wiedera

Język angielski - mgr Ewelina Zięciak, mgr Kamila Torzewska, mgr Angelika Trzmielewska-Roszak

Język niemiecki/ Pedagog szkoły - mgr Adriana Wasela, mgr Alicja Rzepka

Historia i społeczeństwo - mgr Jakub Kołodziejczak

Zajęcia techniczne - mgr inż.  Iwona Nijak

Zajęcia plastyczne i muzyczne - mgr Iwona Lewandowska

Zajęcia komputerowe - mgr Marta Śmiechowska, mgr Dejzi Dworzańska

Wychowanie fizyczne - mgr Michał Strzech, mgr Marzena Wesołowska

Matematyka - mgr ​Marta Śmiechowska,  mgr Dejzi Dworzańska

​Przyroda - mgr ​Maria Makowska, mgr  ​Agnieszka Mikołajewska,